Na de succesvolle periode van wederopbouw bouwde Rotterdam verder aan haar status als internationale stad aan de rivier. In het centrum verrezen de Erasmusbrug en de Kop van Zuid en de stad kreeg een voor Nederland ongekende skyline. Aan de randen van de stad verschenen prachtige woonwijken als Prinsenland en Nesselande. Nieuwe uitgaansgelegenheden, restaurants en festivals hebben Rotterdam tot een stad met een jong, trendsettend imago gemaakt. Maar Rotterdam is nog niet klaar. Ook de komende 25 jaar zal de stad verder groeien. Sterker nog, de ontwikkeling van de stad moet versnellen om haar concurrentiepositie te versterken. Dat is de inzet. In hoog tempo volgt Rotterdam de koers om nog aantrekkelijker te worden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. En daar is visie voor nodig.

De Stadsvisie is een feit

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben het besluit omarmd. De Stadsvisie geldt als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam. In de uitvoering komt het accent te liggen
op dertien VIP-projecten en de uitvoering van de bestaande programma’s. Om deze gebieden te ontwikkelen gaat de gemeente Rotterdam een langdurige samenwerking aan met marktpartijen, deelgemeenten, corporaties en andere overheden. Samen gaan zij Rotterdam een nieuw maar herkenbaar gezicht geven.
Na het inslaan van de gekozen koers wordt gezorgd voor een goede sturing van de projecten. Alleen zo kunnen de doelstellingen gehaald worden. Via een gebiedsmonitor worden de ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast brengt deze monitor in kaart welke doelstellingen worden

behaald. Op deze manier waarborgen we dat de ontwikkelingen nu en in de toekomst optimaal bijdragen aan het versterken van de economische positie van Rotterdam. En aan het verbeteren van het Rotterdamse woonklimaat.

De haven, de kansrijke economische groeisectoren, populaire woonwijken en de moderne binnenstad aan de rivier. Dit zijn de pilaren waar Rotterdam op drijft.

Brede consultatie

De stadsvisie is totstandgekomen na brede consultatie met gebieden, EDBR en corporaties. Ook konden burgers hun reactie geven. Om een nog grotere rol van betekenis te spelen in de internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke regio’s, moet Rotterdam een strategie volgen die:

  • gericht is op de ontwikkeling van de kennis- en diensteneconomie én
  • die zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor hoogopgeleide en creatieve werkers.De missie van het gemeentebestuur luidt daarom: ‘Bouw aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad’. Deze missie berust op twee pijlers:
    Sterke economie

    Aantrekkelijke woonstad

Beide doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te kunnen leven in de stad moet het er goed wonen zijn en moet er passend werk zijn. Werkgelegenheid ontwikkelt zich op zijn beurt alleen wanneer de stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat vormt voor werknemers. Goede woningen inclusief de bijbehorende voorzieningen en buitenruimten zijn daarbij onmisbaar. We streven daarbij naar complete woonmilieus die aansluiten bij de wensen van de woonconsumenten.

Ruim 9.000 gesprekken met Rotterdammers zijn vertaald in één verhaal: het Verhaal van de Stad.

Het Verhaal van de Stad

Hoe ziet Rotterdam er in 2037 uit, als de Rotterdammer het voor het zeggen heeft? Dat is te lezen in een nieuw magazine en op de website Verhaal van de Stad.
Op de website Verhaal van de Stad staan verslagen van alle gesprekken, een overzicht de online enquête. Een analyse van de Veldacademie en informatie over Het Gesprek (de overzichtsfilm).

Bezoek ook de Gemeente Rotterdam website voor meer informatie.

Contact