Over de Excelsior Foundation

Wie zijn wij

Vanaf de maan gezien is Excelsior Rotterdam gewoon een voetbalclub.
Van binnen zijn we vooral een platform om zoveel mogelijk mensen (in én om de club) te inspireren, te motiveren en te ontwikkelen.
Dat doen we in duurzame samenwerking met de wijken, de stad, het bedrijfsleven en de maatschappij om ons heen.

De Excelsior Foundation werkt met zes kernwaarden: samen, open, sociaal, in ontwikkeling, inventief en steeds hoger (de letterlijke vertaling van Excelsior).
Op die basis bereiken we elk jaar 20.000 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, die we inspireren om te strijden en lief te hebben.
Bij Excelsior wordt iedereen gezien, gehoord en gekend, en kan je worden wie je wilt zijn.
Iedereen met goede bedoelingen is welkom.
We denken en dóen anders dan anderen om met minimale middelen maximaal te presteren.
We willen een voorbeeld zijn voor iedereen die beter en hoger wil.
Daarbij geldt als toetssteen: onze ambities zijn groot, maar nooit groter dan ons fatsoen!

RSIN-nummer: 850951173
KvK-nummer: 53624025

Leefbaarheid / Veiligheid

Gezondheid

Reintegratie

Educatie

Sportparticipatie

ANBI status

De Excelsior Foundation is per 22 september 2011 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Excelsior Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften belastingvrij doen, omdat de Excelsior Foundation de ANBI-status bezit. Dit betekent dat de donatie- binnen de daarvoor geldende regels – aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bekijk de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Het RSIN-nummer van de Excelsior Foundation is 850951173.

De maatschappelijke projecten en activiteiten die de Excelsior Foundation aanbiedt zijn ondergebracht in een aparte stichting. Deze keuze is gemaakt om de financiën volledig gescheiden te houden van de voetbalclub Excelsior Rotterdam. Om deze helderheid te creëren is de Excelsior Foundation ook ANBI gecertificeerd. De ANBI status vereist van de Excelsior Foundation transparantie, eerlijkheid en openheid over het werven van financiën en de samenwerking met de lokale overheid, fondsen en het bedrijfsleven.

ANBI status stichting Excelsior4All

Het team

De Excelsior Foundation is de maatschappelijk stichting van de Excelsior Rotterdam. De organisatie bestaat uit de volgende medewerkers:


Arend van der Meide
Junior Projectleider Playing for Success


Koen Ipenburg
Junior Projectleider Re-integratie


Steven Blokland
Reïntegratie coach


Ruwengely Albertus
Junior Projectleider (Sport)participatie en leefbaarheid


Lorenzo Beijeman
Junior Projectleider (Sport)participatie en leefbaarheid


Kevin Versteeg
Junior Projectleider (Sport)participatie en leefbaarheid


Max Hoornweg
Junior Projectleider (Sport)participatie en leefbaarheid


Dilan Bayrak
Junior Projectleider Playing for Success


Jeanine de Kramer
Projectleider duurzaamheid, fondsen en subsidies


Jeroen van Galen
Projectleider (Sport)participatie en leefbaarheid, Community Champions


Bo Pernet
Projectleider Educatie


Iris de Iongh
Teammanager


Frank Vijg
Directeur Excelsior Foundation


Glenn Snijder
Financieel manager


Patricia Vinke
Financieel medewerkster


Vincent Wernke
Communicatiemedewerker


Jesse Keij
Communicatiemedewerker

Bestuur

Het bestuur van de Excelsior Foundation is onafhankelijk en heeft een toezichthoudende functie. Bekijk hier het Samenstelling- en aftreedrooster bestuur Excelsior Foundation. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Eric Verwey
Voorzitter

Ronald Weber
Penningmeester

Daan Bovenberg
Secretaris

Raad van advies

Bob de Kuyper

Ivo Opstelten

Meer nieuws

di 11 juni 2024

Nieuwe gezichten bij Football Memories #5: Annie de Jong

Annie de Jong combineert haar liefde voor de camping (april/oktober) met die voor Excelsior Football Memories.…

Lees meer

di 4 juni 2024

Nieuwe gezichten bij Football Memories #4: Ton de Reus

Op de vraag wat de in Blijdorp opgegroeide Ton de Reus (81) in zijn werkzame leven…

Lees meer

Contact