Over de Excelsior Foundation

Wie zijn wij

De Excelsior Foundation is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol zorgt voor verbetering van de leefsituatie van individuen, groepen en wijken.

RSIN-nummer: 850951173
KvK-nummer: 53624025

Missie/visie

Missie
Excelsior is een voetbalorganisatie, die met een jong, dynamisch en maatschappelijk betrokken karakter een meerwaarde wil zijn voor de lokale samenleving en daarbij vooral wil bijdragen aan ontwikkelingen op sportief, sociaal maatschappelijk en economisch vlak.

Visie
De Excelsior Foundation is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol verwijst naar het verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen of wijken. Om onze maatschappelijke rol vorm te geven richten we ons op projecten die gebaseerd zijn op een (of meer) van de pijlers.

Leefbaarheid / Veiligheid

Gezondheid

Reintegratie

Educatie

Sportparticipatie

Impact en resultaat

De Excelsior Foundation bereikt elk jaar duizenden kinderen, jongeren en volwassen middels haar maatschappelijke projecten. Middels de samenwerking met de gemeente Rotterdam, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zorgt de Excelsior Foundation voor de ‘verbinding met de samenleving’. Excelsior is wekelijks zichtbaar in de wijken in Rotterdam. Door een structurele en duurzame relatie op te bouwen met zowel maatschappelijk partners als deelnemers van projecten creëert Excelsior impact in de stad Rotterdam.

Bekijk hier het Hoofdlijnen Beleidsplan Excelsior Foundation

Jaarrekeningen

Bekijk hier de jaarrekening van 2020
Bekijk hier de jaarrekening van 2019
Bekijk hier de jaarrekening van 2018
Bekijk hier de jaarrekening van 2017
Bekijk hier de jaarrekening van 2016
Bekijk hier de jaarrekening van 2015

Jaarverslagen

Bekijk hier het jaarverslag 2021
Bekijk hier het jaarverslag 2020
Bekijk hier het jaarverslag 2019
Bekijk hier het jaarverslag 2018

ANBI status

De Excelsior Foundation is per 22 september 2011 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Excelsior Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften belastingvrij doen, omdat de Excelsior Foundation de ANBI-status bezit. Dit betekent dat de donatie- binnen de daarvoor geldende regels – aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bekijk de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Het RSIN-nummer van de Excelsior Foundation is 850951173.

De maatschappelijke projecten en activiteiten die de Excelsior Foundation aanbiedt zijn ondergebracht in een aparte stichting. Deze keuze is gemaakt om de financiën volledig gescheiden te houden van de voetbalclub Excelsior Rotterdam. Om deze helderheid te creëren is de Excelsior Foundation ook ANBI gecertificeerd. De ANBI status vereist van de Excelsior Foundation transparantie, eerlijkheid en openheid over het werven van financiën en de samenwerking met de lokale overheid, fondsen en het bedrijfsleven.

ANBI status stichting Excelsior4All

Het team

De Excelsior Foundation is de maatschappelijk stichting van de Excelsior Rotterdam. De organisatie bestaat uit de volgende medewerkers:


Nicole Deurholt
Marketing manager


Iris de Iongh
Projectleider Educatie en Re-integratie


Aladin Ezzaki
Re-integratiecoach


Koen Ipenburg
Re-integratiecoach


Andrean Loizides
Projectleider (sport)participatie en leefbaarheid


Demi van der Heiden
Projectcoördinator Excelsior Schools


Bo Pernet
Docent Playing for Success Excelsior


Jeroen van Galen
Projectcoördinator (Sport)participatie en leefbaarheid


Richard Mank
Coördinator voetbaldagen


Marinus Barendregt
Projectcoördinator Voetbalschool

Bestuur

Het bestuur van de Excelsior Foundation is onafhankelijk en heeft een toezichthoudende functie. Bekijk hier het Samenstelling- en aftreedrooster bestuur Excelsior Foundation. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Eric Verwey
Voorzitter

Ronald Weber
Penningmeester

Daan Bovenberg
Secretaris

Raad van advies

Bob de Kuyper

Ivo Opstelten

Meer nieuws

do 6 oktober 2022

Spelers en speelsters lezen voor tijdens kinderboekenweek

Spelers en speelsters van Excelsior Rotterdam gingen de afgelopen dagen op pad langs Excelsior scholen om…

Lees meer

di 4 oktober 2022

Excelsior Foundation Monthly - september 2022

Met de maand september achter ons blikken wij nog even terug. Ditmaal met Ruwengely Albertus.

Lees meer

Contact