Wij zijn Havensteder. Een woningcorporatie in de kern van de stadsregio Rotterdam. We werken met ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. We bieden bewoners een thuis. Onze bestuurders zijn Hedy van den Berk en Sander Uiterwaal. Het Directie Overleg bestaat naast Hedy en Sander uit: Nicolette Wuring (directeur Wonen), Urias Santos Bakker (directeur Onderhoud & Ontwikkeling), Bart Kesselaar (directeur Strategie), Hans Peter van der Poll (directeur HRM, I&A & Facilitaire zaken) en Peter Maagdenberg (concerncontroller).

Wij vinden dat de stad plek moet bieden aan iedereen en dat iedereen van waarde is. Wij noemen dat een inclusieve stad. Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Goed, betaalbaar wonen is een randvoorwaarde voor ‘meedoen’. We voelen ons verantwoordelijk voor de samenstelling van de woningvoorraad, het stimuleren van interactie en ontmoetingsmogelijkheden. En waar nodig geven we een steuntje in de rug. Zelf of via onze partners.

Contact