Over de Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam studeren ruim 39.000 studenten en er zijn zo’n 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren.

Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.

Onze visie en opdracht

We leiden elke student op tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dat doen we in Rotterdam, een internationale en grootstedelijke context. In alles wat wij doen gaan we uit van gelijkwaardigheid, bevorderen we wederzijds respect en werken we emancipatiegericht.

Onze visie

Elke student verdient het best mogelijk hoger beroepsonderwijs. Onderwijs waarbij de student gezien en gekend wordt, gelijke kansen krijgt en wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het docententeam maakt het verschil. Docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld leren met en van elkaar om de student van actueel en uitdagend onderwijs te voorzien. Met een diploma van Hogeschool Rotterdam is elke student klaar voor de wereld van morgen.

Onderwijsvisie

Hogeschool Rotterdam staat voor onderwijs dat kwalitatief hoogwaardig en inclusief is. We organiseren het onderwijs contextrijk; studenten, docenten, onderzoekers en professionals werken samen in een leerwerkomgeving.

In de onderwijsvisie van Hogeschool Rotterdam benoemen we de kenmerken en uitgangspunten van ons onderwijs. De invulling en toepassing van de onderwijsvisie is in handen van de docententeams. Zij realiseren en organiseren onderwijs dat passend is bij hun studenten, de beroepscontext waarvoor ze opleiden en de eigen opleidingsidentiteit.

Visie praktijkgericht onderzoek

De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking tussen opleidingen en kenniscentra. Zij ontwikkelen in interactie met de beroepspraktijk een gezamenlijke visie op de toekomst en uitdagingen van het betreffende werkveld en de betekenis daarvan voor huidige en toekomstige professionals. Die visie geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs en aan de programmering van het onderzoek.

Onderstaande animatie schetst de hoofdlijnen van de visie en het beleid van de hogeschool ten aanzien van praktijkgericht onderzoek.

Bezoek ook de Hogeschool Rotterdam website.

Contact