Over Ons

Rotterdam Sportsupport staat voor de kracht van sportverenigingen en hun bijdrage aan een beter Rotterdam. Wij gaan voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen. Rotterdam Sportsupport kent de lokale situaties en ondersteunt, stimuleert en faciliteert de Rotterdamse breedtesport met experts en toonaangevende programma’s.

Voor, door en met sportverenigingen

Rotterdam Sportsupport spant zich in voor vitale sportverenigingen. Met onze programma’s zetten we de sport(verenigingen) in om een direct aantoonbare bijdrage te leveren op vele maatschappelijke terreinen. Programma’s als de Schoolsportvereniging, Challenge010, Sportplus en Bewegen naar Werk zorgen niet alleen voor meer bewegende Rotterdammers, maar leveren ook een positieve bijdrage aan sociale vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, welzijn, integratie en veiligheid.

Samen met tientallen partnerorganisaties (zowel commercieel als non-profit) ontwikkelt en verbindt Rotterdam Sportsupport programma’s om Rotterdammers sportief en maatschappelijk in beweging te krijgen. Sterke sportverenigingen zijn een onmisbare schakel om dit te realiseren.

Hoe verhouden we ons tot de gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Topsport?

Gemeente Rotterdam (Sport en Cultuur) is verantwoordelijk voor het formuleren van het gemeentelijk sportbeleid, het adviseren van het gemeentebestuur op sportbeleid en het vervullen van het opdrachtgeverschap (regie) op de uitvoering van het sportbeleid. Voor de uitvoering van het sportbeleid werkt zij samen met diverse partners en drie partijen in het bijzonder:

Rotterdam Topsport spant zich in voor een sterk topsportklimaat in de stad, onder andere door het begeleiden van topsportevenementen en het ondersteunen van topsportverenigingen, talenten en topsporters.

Rotterdam Sportsupport spant zich in voor vitale sportverenigingen in de stad, voorziet in
programmering om mensen (structureel) in beweging te krijgen en houden en is (mede)ontwikkelaar en coördinator van sport als middel-interventies en netwerkaanpakken.

Sportbedrijf Rotterdam exploiteert, onderhoudt en ondersteunt sportvoorzieningen door heel de stad en voorziet eveneens in programmering om mensen in beweging te krijgen en houden.

De werkzaamheden van alle vier de partijen zijn erop gericht om van Rotterdam een sterkere sportstad te maken. De drie uitvoeringsorganisaties zijn tevens partner van de gemeente Rotterdam, zoals ten behoeve van beleidsvorming en het behouden van het imago van Rotterdam als dé sportstad van Nederland.

Overig gemeentelijk beleid

De meerwaarde van sport en verenigingen voor (kwetsbare) Rotterdammers is groot en wordt steeds meer gekend en erkend door andere sectoren. Passend bij de Sportnota 2017+ is Rotterdam Sportsupport dan ook partner in beleidsvorming en uitvoering op overig gemeentelijk beleid. Voorbeelden van opdrachten die wij in 2018 uitvoeren voor de gemeente Rotterdam zijn Sport in het Jeugdnetwerk, Bewegen naar Beter en Bewegen naar Werk. Succesfactoren zijn vooral de integraliteit met onze andere dienstverlening en projecten, verbinding met andere partijen, inspelen op lokale en landelijke ontwikkelingen en inspelen op (veranderende) behoeften van de Rotterdammer.

Bekijk ook de website van Rotterdam Sportsupport.

Contact