Excelsior4All en Havensteder werken samen aan leefbaarheid in de wijk

Excelsior4All werkt al sinds het begin, bijna tien jaar geleden, samen met Havensteder. Deze woningcorporatie verhuurt, beheert en onderhoudt ruim 45.000 woningen in de kern van de stadsregio Rotterdam. Maar Havensteder zet zich ook in voor een betere woonomgeving. De samenwerking met de foundation van Excelsior Rotterdam speelt hierin een belangrijke rol.

,,Leefbaarheid is voor ons een belangrijk thema’’, benadrukt Marije Braakman. Zij is al achttien jaar projectleider Wijken en Beleid van Havensteder en zodoende sinds de start betrokken bij de samenwerking met Excelsior. ,,Wij willen op een laagdrempelige manier in contact komen met de buurt en sport is daarvoor een belangrijk instrument. Als wij langs de lijn staan bij activiteiten van Excelsior in de wijk en de ouders staan daar ook, kun je elkaar op een leuke manier leren kennen.’’

,,Het heeft geen zin om met een vingertje te gaan wijzen naar wat er allemaal niet goed gaat’’, gaat zij verder. ,,Wij willen liever op een positieve manier contact maken met de buurt. Dat is precies ook wat Excelsior4All doet met de Excelsior Clinics en de Excelsior Street League. Kinderen komen lekker voetballen, maar leren tegelijkertijd om te gaan met winnen en verliezen, met elkaar en met de buurt. Uiteindelijk hoop je dat ze dat positieve gedrag meenemen naar het gebouw waar ze wonen en ook daar netjes mee omgaan.’’

Het gesprek met Marije Braakman en projectleider Andrean Loizides van Excelsior4All vindt plaats op het Van Meekerenplein in Crooswijk. Andrean Loizides: ,,Wij zijn hier elke donderdag om 16 uur met onze Excelsior Clinics en ook spelen we hier wedstrijden met onze Excelsior Street League teams, die we deels vormen met deelnemers van de Excelsior Clinics. Voor die Excelsior Street League teams geven we ook workshops over uiteenlopende onderwerpen, verzorgen buurtbijdrages en werken dus aan de leefbaarheid in de wijk. Het begint met voetbal, maar de deelnemers leren zo veel meer dan dat. Een keer per maand pakken we grootser uit en hopen we dat ook de ouders hier naartoe komen.’’

Contacten met de bewoners van een buurt zijn belangrijk voor Excelsior4All, maar ook voor Havensteder. ,,Het is voor iedereen goed om te bewegen, buiten te zijn en contacten te hebben in je buurt. Als je kind meedoet met de Excelsior Clinics kun je als ouder denken: ik ga half uurtje naar buiten om te kijken. Als meer mensen dat doen, kan dat bijdragen aan sociale contacten in de buurt; voor jong en oud. Dat geldt voor ons als verhuurder van woningen ook. Als wij langs de lijn staan, raak je makkelijker aan de praat dan wanneer je aan de deur verschijnt als er iets kapot is.’’

De inspanningen lijken misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar volgens Andrean Loizides is elke druppel belangrijk: ,,Als je elke week een druppel hebt en dat constant blijft aanreiken, dan ontstaat er vanzelf beweging en normverandering.’’ Marije Braakman is het daarmee eens: ,,Daarom is het zo sterk dat er ook programma’s zijn op de scholen – Excelsior Schools – zodat daar ook druppels vallen.’’ Andrean: ,,Je probeert er met z’n allen iets moois van te maken. Daarom zijn wij blij met alle samenwerkingen, zeker ook die met Havensteder. Uiteindelijk werk je samen, waardoor de positieve invloed in zo’n wijk alleen maar groter wordt.’’

Marije: ,,Als je niks doet, gebeurt er nooit wat en zo zitten wij niet in elkaar. We willen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Excelsior heeft daarin een andere rol dan wij, maar we kunnen elkaar wel versterken. Kinderen leren hier op het pleintje hoe ze moeten omgaan met zaken. Excelsior fungeert daarbij als rolmodel.’’ Ze haalt een voorbeeld aan: ,,Tijdens het voetballen komt de bal soms in de tuin van een bewoner. Dan moeten de kinderen aanbellen en komen ze met elkaar in contact. Als je elkaar dan al kent en dat op een goede manier kunt oplossen, is dat voor iedereen fijner.’’

Andrean: ,,Je ziet dat de inspanningen van alle partijen werken en dat het aanslaat wat we doen. Uiteindelijk willen we kinderen zich laten ontwikkelen naar sportievere en betere personen en burgers. Waarden en normen liggen soms ver uit elkaar en dan moet je die bij elkaar zien te brengen. Wij voldoen aan de wens van kinderen door ze te laten voetballen, maar daar vragen wij wel iets voor terug. Zoals buurtbijdrages. Daardoor ontstaat een win-winsituatie, zeker als kinderen zien dat wat ze doen ook echt gewaardeerd wordt door andere buurtbewoners. Het lastige is alleen nog hoe je die ontwikkeling van leefbaarheid kunt meten.’’

Marije: ,,De tijden zijn veranderd; als woningcorporatie moeten en willen wij echt participeren in leefbaarheidsprojecten in de wijken waar wij veel woningen hebben en niet alleen zo maar een bedrag sponsoren. Dat moeten wij samen doen met andere partijen en Excelsior is wat dat betreft een fijne partij om mee samen te werken. Wij proberen ook andere partners met elkaar in contact te brengen, zoals bedrijven waarmee wij samenwerken met Excelsior op het gebied van re-integratie. Zo wordt iets dat met voetbal is begonnen steeds groter en gebruiken wij de samenwerking met Excelsior als motor in onze participatie.’’

Gerelateerd nieuws

do 27 januari 2022

Ex-Excelsior-doelman werkt nu voor de Excelsior Foundation

Doelman Lars Bleijenberg zette op voetbalgebied afgelopen maand een stapje terug door Excelsior Rotterdam te verruilen…

Lees meer

do 27 mei 2021

‘Je ziet mooie ontwikkelingen en daar word ik heel gelukkig van’

Een van de kernwaarden van Excelsior Rotterdam is talentontwikkeling en hetzelfde geldt voor onze maatschappelijke stichting…

Lees meer

Contact