Partners ondertekenen convenant Excelsior Street League

Negen betrokken partners hebben gisteren hun handtekening gezet onder het samenwerkingsconvenant ‘Excelsior Street League’. Dit is een straatvoetbalcompetitie tussen verschillende wijken waarbij het niet alleen draait om de sportieve prestaties, maar juist om de maatschappelijke doelen.

Straatvoetbalcompetitie
De Excelsior Street League is een nieuw project van Excelsior4All, de maatschappelijke stichting van Excelsior Rotterdam. Deze straatvoetbalcompetitie borduurt voort op de Excelsior Clinics, die sinds de oprichting van de stichting worden georganiseerd. Begonnen met één locatie, worden deze wekelijkse voetbalclinics inmiddels op twaalf locaties aangeboden in de gebieden Kralingen Crooswijk, Noord, Prins Alexander en Hillegersberg Schiebroek.

Bonus/malus systeem
Tijdens de Excelsior Street League nemen teams uit verschillende wijken het tegen elkaar op. Ze leren tijdens de competitie wat het betekent om te winnen, te verliezen en om samen te werken. Belangrijk onderdeel van de competitie is het bonus/malus systeem. Twee derde van de competitiepunten is te verdienen met Fair Play en goed gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden.

Positief gedrag
Ook worden punten toegekend voor positief gedrag tijdens clinics, thema-avonden, voor positieve bijdragen aan de buurt en het bijhouden van de websitepagina’s van het wijkteam. De Excelsior Street League heeft als doelstellingen onder meer een zinvolle en sportieve vrijetijdsbesteding voor jongeren, maar tevens integratie tussen verschillende wijken en haar bewoners en het bijbrengen van normen en waarde die levenslang meegaan.

Verankering
Daarnaast zorgt het voor een betere verankering van de jongeren met de wijk. Niet alleen rechtstreekse deelnemers aan de competitie zijn een doelgroep, maar de hele wijk leeft en leert mee met het team. Het convenant Excelsior Street League werd ondertekend door negen betrokken partijen: Excelsior Rotterdam, Excelsior4All, Gemeente Rotterdam, Politie Rotterdam, Stichting Dock, Stichting Thuis Op Straat, Stichting BuurtLAB, Stichting Kinderparadijs en de Vrijwilligerswinkel.

Coördinatie
Andrean Loizides zal per 1 maart 2017 in dienst komen van Excelsior4All en zich fulltime gaan bezighouden met de coördinatie van de Excelsior Street League.

Gerelateerd nieuws

do 17 juni 2021

Excelsior4All en Havensteder werken samen aan leefbaarheid in de wijk

Excelsior4All werkt al sinds het begin, bijna tien jaar geleden, samen met Havensteder. Deze woningcorporatie verhuurt,…

Lees meer

di 29 december 2020

Tarik (14) helpt Excelsior4All in de wijk

Medewerkers en stagiairs van Excelsior4All zijn vrijwel dagelijks op verschillende plekken in Rotterdam actief om kinderen…

Lees meer

Contact